Endesa participa en el projecte europeu Smart5Grid per explorar l’ús del 5G